Bảy chiếc bánh

BẢY CHIẾC CÁNH

 

I-bra-him là một người thông minh, nhưng nghèo. Hàng ngày I-bra-him ra chợ mua bảy chiếc bánh. Người láng giềng của I-bra-him là A-đam-kham, một người nhiều tiền mà ít thông minh, thất thế muốn biết làm sao I-bra-him làm sao mua nhiều bánh như vậy.

I-bra-him đáp:

– Hai chiếc đem cho vay, hai chiếc để trả nợ, một chiếc giữ dành cho người, một chiếc giữ không cho người, chiếc còn lại thì tôi ăn. Ông hiểu rồi chứ?

Hiểu à? Ngu ngốc như A-đam-khan làm sao mà hiểu được, vì thế hắn ngẩn mặt ra.

I-bra-him bèn giải thích:

– Hai chiếc đem cho vay nghĩa là cho con ăn, lớn lên chúng sẽ trả lại cho tôi. Hai chiếc trả nợ nghĩa là tôi đưa cho bố mẹ tôi. Một chiếc giành cho người nghĩa là đem đãi bạn. Một chiếc tôi cho con chó ăn để nó giữ nhà, nghĩa là đề phòng người khác làm hại tôi. Chiếc cuối cùng, tất nhiên tôi dành cho tôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *