Bán trứng vì ngoại tình

– Mỗi lần ngoại tình em để vào hộp một quả trứng!

Được vợ đồng ý, ông ta mở hộp ra. Trong đó có 3 quả trứng và 10.000 đôla.

– Cái gì thế này?

– Mỗi lần ngoại tình em để vào hộp một quả trứng!

– Như vậy là sau từng ấy năm em chỉ ngoại tình có ba lần thôi sao? Thôi cũng được, anh tha lỗi cho em. Thế còn tiền?

– Thì cứ khi nào được chục quả, em lại mang ra chợ bán!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *