Bác mugích và thủy thần

Bác mu-gích đánh rơi cái rìu xuống sông; bác ta đau khổ ngồi trên bờ khóc. Thủy thần nghe thấy, động lòng thương bác mu-gích lấy từ dưới sông đưa lên cho bác ta một chiếc rìu bằng vàng và hỏi : – Rìu của anh đây hả? Bác mu-gích trả lời : – Không, không phải của tôi. Thủy thần mang lên cho bác chiếc rìu khác bằng bạc. Bác mu-gích lại nói ngay : – Không phải rìu của tôi. Khi ấy thủy thần mới đưa lên chiếc rìu thật. Bác mu-gích bèn nói : – Đây chính là rìu của tôi. Thủy thần tặng cho bác mu-gích cả ba chiếc rìu vì lòng thành thực của bác ta. Về nhà, bác mu-gích đem rìu ra khoe bạn bè và kể lại chuyện đã xảy ra với bác. Thế là có một anh mu-gích khác bèn định cũng làm như vậy : anh ta đi ra sông, cố ý ném chiếc rìu của mình xuống n ước, ngồi xuống bên bờ và cất tiếng khóc. Thủy thần đưa lên chiếc rìu bằng vàng và hỏi: – Rìu của anh đây hả? Anh chàng mu-gích mừng rỡ kêu lên: – Của tôi, của tôi! Thủy thần không cho anh chiếc rìu bằng vàng mà cả chiếc rìu của chính anh ta cũng không đ ược trả lại vì sự giả dối của anh ta

Bác mu-gích đánh rơi cái rìu xuống sông; bác ta đau khổ ngồi trên bờ khóc. Thủy thần nghe thấy, động lòng thương bác mu-gích lấy từ dưới sông đưa lên cho bác ta một chiếc rìu bằng vàng và hỏi : – Rìu của anh đây hả? Bác mu-gích trả lời : – Không, không phải của tôi. Thủy thần mang lên cho bác chiếc rìu khác bằng bạc. Bác mu-gích lại nói ngay : – Không phải rìu của tôi. Khi ấy thủy thần mới đưa lên chiếc rìu thật. Bác mu-gích bèn nói : – Đây chính là rìu của tôi. Thủy thần tặng cho bác mu-gích cả ba chiếc rìu vì lòng thành thực của bác ta. Về nhà, bác mu-gích đem rìu ra khoe bạn bè và kể lại chuyện đã xảy ra với bác. Thế là có một anh mu-gích khác bèn định cũng làm như vậy : anh ta đi ra sông, cố ý ném chiếc rìu của mình xuống n ước, ngồi xuống bên bờ và cất tiếng khóc. Thủy thần đưa lên chiếc rìu bằng vàng và hỏi: – Rìu của anh đây hả? Anh chàng mu-gích mừng rỡ kêu lên: – Của tôi, của tôi! Thủy thần không cho anh chiếc rìu bằng vàng mà cả chiếc rìu của chính anh ta cũng không đ ược trả lại vì sự giả dối của anh ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *