ấm gương trong hòm báu

TẤM GƯƠNG TRONG HÒM BÁU

 

Có một người rất giàu lại mắc nợ chồng chất, không có cách nào trả được. Anh ta bèn bỏ trốn tới một vùng hoang vắng. Bỗng anh ta nhìn thấy một chiếc hòm, khi mở ra xem thì thấy toàn là bạc vàng châu báu. Mặt trên chiếc hòm còn gắn một chiếc gương dùng làm nắp đậy. Lúc ấy anh chàng nghèo mừng lắm, liền thò tay định lấy châu báu, nhưng khi nhìn thấy một người hiện ra ở trong gương, thì anh ta giật mình vội rụt tay lại, trong lòng cảm thấy không yên, bèn nói với người trong gương rằng:

– Tôi cứ ngỡ là chiếc hòm không, trong hòm không có gì. Không ngờ lại có ngài ở trong đó. Xin ngài thứ lỗi đừng hiểu nhầm tôi nhé.

Đoạn anh ta vội vàng bỏ đi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *