Xui rồi

Một người đàn ông bước vào quán bar, và hỏi một bồi bàn: – Ở đây có cần người làm rất khoẻ mạnh không? – Có. Nhưng tôi chưa biết anh khoẻ tới đâu? Người đàn ông liền bước tới bàn gần nhất, nhấc bổng một ông đang uống rượu ở đă, ném ra cửa. – Sao, anh thấy thế được chưa? – Ông hãy chờ một chút. Ông chủ quán quay vào và sẽ quyết định…

Một người đàn ông bước vào quán bar, và hỏi một bồi bàn: – Ở đây có cần người làm rất khoẻ mạnh không? – Có. Nhưng tôi chưa biết anh khoẻ tới đâu? Người đàn ông liền bước tới bàn gần nhất, nhấc bổng một ông đang uống rượu ở đă, ném ra cửa. – Sao, anh thấy thế được chưa? – Ông hãy chờ một chút. Ông chủ quán quay vào và sẽ quyết định…