Xem hay hơn

Trong rạp chiếu bóng, một phụ nữ đội chiếc mũ độc đáo nói với người đàn ông ngồi phía sau:

Trong rạp chiếu bóng, một phụ nữ đội chiếc mũ độc đáo nói với người đàn ông ngồi phía sau:

– Nếu chiếc mũ của tôi làm phiền anh thì tôi có thể bỏ nó xuống.

– Không thưa bà, chiếc mũ của bà còn buồn cười hơn bộ phim nhiều.