Vẫn chưa biết

– Cậu đã lấy được bằng lái xe chưa?

– Cậu đã lấy được bằng lái xe chưa?

 

– Tớ cũng không biết nữa. Khi tớ xuất viện thì vị thầy dạy tớ thực hành vẫn còn mê man…