Ước bị nợ

Ước gì bây giờ mình nợ 1 triệu đồng.

Hai cô gái trò chuyện với nhau:

Ước gì bây giờ mình nợ 1 triệu đồng.

– Vớ vẩn, ai lại mơ ước bị nợ nần.

– Nhưng bây giờ mình nợ đến 10 triệu đồng rồi.