=Menu

Tục ngữ

Tục ngữ Việt Nam vần Y

0 comments

Y phục xứng kì đức Ỷ quyền ỷ thế Ý hợp tâm đầu Ý tại ngôn ngoại Yên giấc ngàn [...]

Tục ngữ Việt Nam vần X

0 comments

Xa chùa vắng tiếng, gần chùa inh tai Xa mặt cách lòng Xa mỏi chân, gần mỏi miệng Xanh không [...]

Tục ngữ Việt Nam vần V 2

0 comments

Vỏ quít dày có móng tay nhọn Vó câu qua cửa Voi đú, chó đú, lợn sề cũng hộc Voi [...]

Tục ngữ Việt Nam vần V 1

0 comments

Vá chằng vá đụp Vạ mồm vạ miệng Vạ vịt chưa qua, vạ gà đã tới Vạch áo cho người [...]

Tục ngữ Việt Nam vần U

0 comments

U mê ám chướng U u minh minh Ù ù cạc cạc Ung dung tự tại Uốn ba tấc lưỡi [...]

Tục ngữ Việt Nam vần T 6

0 comments

Trâu ta ăn cỏ đồng ta, tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm Trâu tìm cọc chứ cọc không [...]