=Menu

Tự tay giết nó!

– Mẹ mua ngay cho con một con lợn!

Binh nhì Ivan gọi điện về nhà cho mẹ, giọng uất ức:

 

– Mẹ mua ngay cho con một con lợn!

 

– Được rồi, mẹ sẽ mua.

 

– Mẹ đặt tên cho nó là Gienia.

 

– Mẹ chưa hiểu…

 

– Đó là tên thằng trung đội trưởng của con.

 

– Trời ơi! Để làm gì hở con?

 

– Khi nào về phép, con sẽ tự tay giết nó!

0 comments… add one

Leave a Comment