=Menu

Truyện ngụ ngôn

Nàng Lệ Chi

0 comments

NÀNG LỆ CHI   Nàng Lệ Chi là con viên quan đất Ngải. Khi người ta mới dâng Nàng lên [...]

Ngựa đực và ngựa cái

0 comments

NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI   Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết mà chỉ tha thẩn trên [...]

Lấy thóc trát tường

0 comments

LẤY THÓC TRÁT TƯỜNG   Có một người đến chơi nhà một người bạn, nhìn thấy tường nhà người bạn [...]

Người đánh xe của Yến Tử

0 comments

NGƯỜI ĐÁNH XE CỦA YẾN TỬ   Yến Tử làm tướng quốc nước Tề, có một lần đi ra ngoài [...]

Người đánh xe

0 comments

NGƯỜI ĐÁNH XE CỦA YẾN TỬ   Yến Tử làm tướng quốc nước Tề, có một lần đi ra ngoài [...]

Mua nghĩa

0 comments

MUA NGHĨA   Mạnh Thường Quân nhà giàu cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Hoan sang đất Tiết [...]