=Menu

Truyện cười

Ba trọc

0 comments

– Trọc này là ba trọc (ba lượt) rồi, tôi không nói nữa.Một người đi chợ, mua được con lợn. [...]

Mày để cho nó một chút

0 comments

Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: – Thưa bác, [...]

Câu đối có chí khí

0 comments

Ở hạt nọ, có một tên nghị viên họ Lại, xây một cái sinh phần đẹp. Tên này giàu có [...]

Rao làng

0 comments

Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. Cho nên, đến Yên Lược, vừa dựng xong [...]

Chửi Án Tiêu

0 comments

Lần ấy, Án Tiêu về quê ngoại là làng Yên Lược ăn giỗ. Lão bắt dân làng phải dọn dẹp [...]

Đóng oản

0 comments

Không ngờ hôm ấy trời đầy mây, chủ nhà ngó một hồi vào thưa: “Trời tối quá, thưa thầy chỉ [...]