Trước sau gì cũng vào tù

Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân và thông báo:

 

– Ngài thị trưởng J.D. Blanc sắp có mặt ở đây.

 

– Phạm nhân lên tiếng: Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Trước sau gì thằng cha đó cũng vào tù mà!