Trứng gì?

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn : – Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà – Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà – Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng. – Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ? – Mày râu 3: Trứng cá! – Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!! .Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghe thuat song,truyen cuoi,truyen hay,truyen ma,truyen ngan,truyen tieu thuyet,truyen tranh,truyen phat giao,truyen ngu ngon,truyen co tich

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn : – Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà – Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà – Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng. – Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ? – Mày râu 3: Trứng cá! – Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!! .Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghe thuat song,truyen cuoi,truyen hay,truyen ma,truyen ngan,truyen tieu thuyet,truyen tranh,truyen phat giao,truyen ngu ngon,truyen co tich