Tội lỗi…

Một cha xứ tâu với cha bề trên:- Thưa đức cha tôi đã chửi bậy.- Thế làm sao mà chửi?- Tôi đi đánh gôn – Vì thế mà chửi à?- Không, tôi đánh 1 cú rất đẹp. Nhưng tự nhiên bóng trúng phải con chim.- Vì thế mà chửi à?- Không, quả bóng bắn sang hướng khác, đập vào tảng đá.- Vì thế mà chửi à?- Không, quả bóng đập vào tảng đá, lăn đến cách lỗ 1cm thì dừng lại.- Ô, đkm thế mà không vào à!?.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Một cha xứ tâu với cha bề trên:- Thưa đức cha tôi đã chửi bậy.- Thế làm sao mà chửi?- Tôi đi đánh gôn – Vì thế mà chửi à?- Không, tôi đánh 1 cú rất đẹp. Nhưng tự nhiên bóng trúng phải con chim.- Vì thế mà chửi à?- Không, quả bóng bắn sang hướng khác, đập vào tảng đá.- Vì thế mà chửi à?- Không, quả bóng đập vào tảng đá, lăn đến cách lỗ 1cm thì dừng lại.- Ô, đkm thế mà không vào à!?.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán