Thời trẻ

Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nói truyện về thời đi học của mình :

 

– Tên 1 : Thời tao còn đi học phải đổi trường mới liên miên. – Tên 2 : Vì sao thế ? – Tên 1 : Vì trường cứ xây xong là lại đánh bom lại sụp lại xây tiếp. – Tên 2 : Thế là bình thường. Lớp tao còn mỗi ngày thay một thầy mới cơ. – Tên 1 : Thế mày học lớp gì ? – Tên 2 : Đánh bom tự sát.