Thích

THÍCH “CẦM LẤY”

 

Một linh mục ngã xuống sông và bắt đầu chìm. Những người gần đó chìa tay ra cho ông ta:

– Đưa tay đây, linh mục đáng kính! – Một người nói to – Chúng tôi cứu Cha!

Linh Mục sặc nước ừng ực, nhưng không chìa tay ra. Một người nhận xét:

Linh Mục không thích “đưa cho”, có lẽ thế nên ông ta không chìa tay. Anh lại gần mé nước và kêu:

– Cha đáng kính, “cầm lấy” tay con!

Linh Mực lập tức cầm lấy tay anh kia và được cứu thoát.