Thích xu nịnh

Một người giàu có nói với một người nghèo:- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?Người kia nói:- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông? Người giàu bảo:- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?Người kia nói:- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?Người giàu lại nói:- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?Người kia bảo:- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghe thuat song,truyen cuoi,truyen hay,truyen ma,truyen ngan,truyen tieu thuyet,truyen tranh,truyen phat giao,truyen ngu ngon,truyen co tich

Một người giàu có nói với một người nghèo:- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?Người kia nói:- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông? Người giàu bảo:- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?Người kia nói:- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?Người giàu lại nói:- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?Người kia bảo:- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghe thuat song,truyen cuoi,truyen hay,truyen ma,truyen ngan,truyen tieu thuyet,truyen tranh,truyen phat giao,truyen ngu ngon,truyen co tich