Thầy tu…

gia đình gửi con đến học đạo ở chùa nọ, người con về than vãn, một hôm 2 bố mẹ đến chùa trách thầy tu:- Thầy tu, sao ông lại chửi con tôi? – Thầy tu: Mô Phật! Bần tăng từ trước đến nay chưa chửi ai bao giờ! – Bố: Ông còn đánh con tôi nữa. – TT: Mộ Phật, Bần tăng từ trước đến nay  chưa đánh ai bao giờ. – Bố: Bực à nghen, ông muốn đánh lộn hả? – TT: Mô Phật, Mô Phật, Thiện tai, thiện tai! Bần tăng từ trước đến nay chưa ngán ai bao giờ, mời!.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghệ thuật sống,truyện cười,truyện hay,truyện ma,truyện ngắn,truyện tiểu thuyết,truyện tranh,truyện phật giáo,truyện ngụ ngôn,truyện cổ tích