Tên

Trong 1 buổi tiệc, MR lân la hỏi AD: Bạn tên gì? – AD: Xấu lắm! Tui tên…Thạch Thủy. – MR: Thạch Thủy à? Tên đẹp đấy chứ! – AD: Hổng phải!…Thạch là đá. Thủy là nước. Cục đá chọi vô nước là…tên tui đó! – MR: ??? – AD: Vậy cũng hổng biết! Tui tên…Tủm – MR: Hả ?!? (xém xỉu)

Trong 1 buổi tiệc, MR lân la hỏi AD: Bạn tên gì?
– AD: Xấu lắm! Tui tên…Thạch Thủy.
– MR: Thạch Thủy à? Tên đẹp đấy chứ!
– AD: Hổng phải!…Thạch là đá. Thủy là nước. Cục đá chọi vô nước là…tên tui đó!
– MR: ???
– AD: Vậy cũng hổng biết! Tui tên…Tủm
– MR: Hả ?!? (xém xỉu)