Tag: Văn hoá

Danh ngôn Văn hoá 1

Tri thức là kết tinh của trí tuệ, văn hóa là ánh sáng của ngọc thạch phát ra. Tagore (Ấn Độ) Thỉnh thoảng văn minh không tồn tại trong lòng mọi người, vậy nó vốn không tồn tại. Douameighler (Pháp)