Tag: Ước mơ

Danh ngôn Ước mơ 1

If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again. Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt