Tag: Trí tuệ

Danh ngôn Trí tuệ 2

Trí tuệ, không phải là mặc niệm của cái chết, mà là trầm tư của sự sống. Spinoza (Hà Lan) Nguyên nhân khiến con người tốt đẹp là vì anh ta có trí tuệ, nguyên nhân khiến con người xấu

Danh ngôn Trí tuệ 1

To dream anything that you want to dream. That’s the beauty of the human mind. To do anything that you want to do. That is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits. That is