=Menu

Tình yêu

Danh ngôn Tình yêu 21

0 comments

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài. Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm [...]

Danh ngôn Tình yêu 20

0 comments

Tình yêu đúng đắn sẽ nâng cao con người lên, làm cho con người đẹp hẳn ra. Maxime Gorki Chỉ [...]

Danh ngôn Tình yêu 19

0 comments

Ái tình là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền. Shakespeare (Anh) Ái tình là cái khôn của [...]

Danh ngôn Tình yêu 18

0 comments

Chính tình yêu làm trái đất quay vòng, không có tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế. After [...]

Danh ngôn Tình yêu 17

0 comments

Rains fall, winds blow, the sun shines… it all comes naturally, just like loving you. (Mưa rơi, gió thổi, mặt [...]

Danh ngôn Tình yêu 16

0 comments

Were your parents thieves? Because they stole the stars and put them in your eyes. (Có phải phụ mẫu nàng [...]

Danh ngôn Tình yêu 15

0 comments

Theo đuổi tình yêu chỉ là truyền kì của tâm hồn, đi tìm niềm vui mới là tả thực của [...]

Danh ngôn Tình yêu 14

0 comments

The biggest obstacle of love is the fear of not being love. (Trở ngại lớn nhất của tình yêu chính [...]

Danh ngôn Tình yêu 13

0 comments

If love is war, then by all means…Conquer ME! Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy……. Chinh phục [...]

Danh ngôn Tình yêu 12

0 comments

Không có yêu thì tĩnh mịch, không có ghét thì cũng tĩnh mịch. Bacon (Anh) Tình yêu chân chính là [...]

Danh ngôn Tình yêu 11

0 comments

Những say mê của con người có 3 nguồn gốc: Tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Sự say mê [...]

Danh ngôn Tình yêu 10

0 comments

Ở đâu có tình yêu ở đó có lòng tin. M. Goocki Yêu càng sâu, hận càng nhiều. Amiel (Thụy [...]

Danh ngôn Tình yêu 9

0 comments

Tình yêu là một con vật quái dị: để nó đói khát thì nó sống mãi, cho nó no nê [...]

Danh ngôn Tình yêu 8

0 comments

Love is the magician that pulls man out of his own hat. Ben Hecht Love is the joy of the [...]

Danh ngôn Tình yêu 7

0 comments

How absurd and delicious it is to be in love with somebody younger than yourself. Everybody should try it. Barbara [...]

Danh ngôn Tình yêu 6

0 comments

If you press me to say why I loved him, I can say no more than because he was he, [...]

Danh ngôn Tình yêu 5

0 comments

In love the paradox occurs that two beings become one and yet remain two. Erich Fromm Ngày hôm nay, tôi [...]

Danh ngôn Tình yêu 4

0 comments

Yêu cực độ rồi lòng cũng nhạt, Ghét càng sâu, tình đã nên sơ. Lý Bạch Có một niềm vui [...]

Danh ngôn Tình yêu 3

0 comments

Love is a smoke made with the fume of sighs. William Shakespeare Love is a mutual self-giving which ends in [...]

Danh ngôn Tình yêu 2

0 comments

Love is much nicer to be in than an automobile accident, a tight girdle, a higher tax bracket or a [...]

Danh ngôn Tình yêu 1

0 comments

Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions. Tình bạn, cũng như [...]