Tag: Tính cách

Danh ngôn Tính cách 4

Can đảm gia tăng khi người ta dám liều và nỗi sợ sệt cũng gia tăng khi người ta do dự. Trong tình thế nguy cấp, sự liều lĩnh thay thế cho sự khôn ngoan. P. Syrus Sự khiêm nhường

Danh ngôn Tính cách 3

Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất T.Phôntakê Đức trong sạch là sự huy hoàng của con người nội tâm. Nó là sức mạnh tột đỉnh khóa chặt tâm hồn trước

Danh ngôn Tính cách 2

Tính cách giống như một bài thơ ly hợp – dù đọc xuôi, đọc ngược, hay đọc chéo đều giống nhau. Emerson (Mỹ) Từ cao thượng đến đáng cười chỉ có một bước chân. Napoleon (Pháp) Học vấn do người

Danh ngôn Tính cách 1

Character can not be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired and success achieved. Tính cách không thể được phát triển trong thảnh thơi và yên