=Menu

Tính cách

Danh ngôn Tính cách 4

0 comments

Can đảm gia tăng khi người ta dám liều và nỗi sợ sệt cũng gia tăng khi người ta do [...]

Danh ngôn Tính cách 3

0 comments

Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất T.Phôntakê Đức trong sạch [...]

Danh ngôn Tính cách 2

0 comments

Tính cách giống như một bài thơ ly hợp – dù đọc xuôi, đọc ngược, hay đọc chéo đều giống [...]

Danh ngôn Tính cách 1

0 comments

Character can not be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be [...]