Tag: Tình bạn

Danh ngôn Tình bạn 10

Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát; nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh. Frank Ai không hề cảm thấy

Danh ngôn Tình bạn 9

Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn thì người khác còn tin ở bạn. Cynda Willams Bạn hãy hiền dịu bao dung với hết tất cả mọi người trừ chính mình. Joubert Kẻ lấy thân thế chơi với nhau,

Danh ngôn Tình bạn 8

A hug is like a boomerang – you get it back right away. Bil Keane A friendship founded on business is better than a business founded on friendship. John D. Rockefeller A friendship can weather most things and thrive in

Danh ngôn Tình bạn 7

Friendship multiplies the good of life and divides the evil. Baltasar Gracian Nếu giàu có, hãy cho bạn của mình của, nếu nghèo khó, hãy cho họ tấm lòng. Tục ngữ Ả Rập Friendship is unnecessary, like philosophy, like art…

Danh ngôn Tình bạn 6

Never have a companion that casts you in the shade. Baltasar Gracian Never explain – your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway. Elbert Hubbard Mighty proud I am that I am able to

Danh ngôn Tình bạn 5

A good indignation brings out all one’s powers. Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người. Ralph Waldo Emerson A poor man may be said to be rich in the midst of his poverty,

Danh ngôn Tình bạn 4

The ornament of a house is the friends who frequent it. Niềm vinh dự cho một ngôi nhà là những người bạn thường ghé qua chơi. Ralph Waldo Emerson Wishing to be friends is quick work, but friendship is a

Danh ngôn Tình bạn 3

Đồ vật tốt nhất là đồ vật mới, người bạn tốt nhất là người bạn cũ. Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều. Nếu không có người bạn tốt thì ta khó

Danh ngôn Tình bạn 2

The language of friendship is not words but meanings. Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là ý nghĩa. Henry David Thoreau Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance;

Danh ngôn Tình bạn 1

Love – respect – royalty, that surely is what true friendship is all about. Tình yêu – lòng kính trọng – đức trung thành, chắc chắn đó là những điều mà tình bạn chân thực chứa đựng. Jara McKenzie False