Tag: Thông minh

Danh ngôn Thông minh 1

Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người thông minh và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn. H. Baizac Nghịch cảnh có thể khiến cho con người trở