Tag: Thẩm mỹ

Danh ngôn Thẩm mỹ 1

Cái đẹp là thứ duy nhất không bị thời gian làm tổn thương. Addison (Anh) Cái đẹp sáng tạo chính là nghệ thuật. Emerson (Mỹ) Cái có thể đánh động tâm hồn nhất là cái đẹp. Trong tưởng tượng cái