Tag: Tâm hồn

Danh ngôn Tâm hồn 2

Cuộc sống tinh thần giống như cuộc sống thể xác có hít vào có thở ra, tâm hồn phải hấp thu tình cảm của tâm hồn khác mới thỏa mãn chính mình, sau đó mang tình cảm dồi dào hơn

Danh ngôn Tâm hồn 1

A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last. Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm. Edward Bulwer Lytton I believe that a simple and