Tag: Sự nghiệp

Danh ngôn Sự nghiệp 7

Bạn không thể hiểu mình qua những điều mà người khác mong muốn ở bạn, mà chỉ có thể bằng cách tự hỏi bạn trông đợi gì ở bản thân mình, bằng cách tự khám phá theo khả năng của

Danh ngôn Sự nghiệp 6

Sự nghèo khổ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu hai người yêu nhau tha thiết. Eugene Le Roy Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng Ngạn ngữ Nga Tuổi thơ ngây yêu nhau vì tình, nhưng tuổi biết

Danh ngôn Sự nghiệp 5

Hãy ở vị trí mà bạn có thể chịu đựng được. Đừng trèo lên chỗ mà bạn chỉ có ra khỏi đó bằng cách ngã. Đừng bao giờ bắt đầu bằng bài hát bằng giọng mà sau đó không thể

Danh ngôn Sự nghiệp 4

Tiền mua được ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm Tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian Tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ Tiền mua được sách nhưng không

Danh ngôn Sự nghiệp 3

Formula for success: rise early, work hard, strike oil. J. Paul Getty Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune. Jim Rohn Flaming enthusiasm, backed up by horse sense and persistence, is the quality that

Danh ngôn Sự nghiệp 2

Neither wealth or greatness render us happy. Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc. La Fontaine I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself

Danh ngôn Sự nghiệp 1

Anyone can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success. Bất kỳ ai cũng có thể thông cảm với những nỗi khổ đau của một người bạn, nhưng