Tag: Sinh mệnh

Danh ngôn Sinh mệnh 1

Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta. Marie Curie (Pháp) Không ai quay trở lại từ thế giới bên kia để kể chuyện về cuộc hành trình của