Tag: Niềm tin

Danh ngôn Niềm tin 2

Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào? Shakespeare (Anh) Ở đâu có tình yêu ở đó có lòng tin. M. Goocki Người có niềm tin có thể đi qua bất kỳ phong ba bão táp nào.

Danh ngôn Niềm tin 1

All glory comes from daring to begin. Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu. Eugene F Ware Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and