Tag: Nhân loại

Danh ngôn Nhân loại 1

Bí quyết quen thuộc của nhân vật vĩ đại là: khi gắng hết sức mình làm tròn trách nhiệm, họ không thể có được bạn bè, nhưng họ nhất định có nhiều kẻ thù Một trong những thảm kịch lớn