Tag: Lịch sử

Danh ngôn Lịch sử 1

Lịch sử là một triết học dùng ví dụ thực tế dạy người đời. Blinbelk (Anh) Trong lịch sử thế giới, mỗi giờ phút vĩ đại và cao quí đều là thắng lợi nhiệt tình nào đó. Edison (Mỹ) Lịch