Tag: Giáo dục

Danh ngôn Giáo dục 3

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi. Khổng Tử Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Hồ Chí Minh Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng

Danh ngôn Giáo dục 2

Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức,

Danh ngôn Giáo dục 1

Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có. Enrics (Mỹ) Người ta thường nói gộp chung khoa học và kiến thức. Đây là một ý