Tag: Gia đình

Danh ngôn Gia đình 2

Dấu hiệu thứ nhất của hạnh phúc gia đình là tình yêu gia đình. Montlosier Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ không yêu mình dù là họ đem đến cho mình một kho vàng. Lope De

Danh ngôn Gia đình 1

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely. Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng