Tag: Dáng vẻ

Danh ngôn Dáng vẻ 1

Trang phục giản dị là một bức thư giới thiệu đáng tin. Ngạn ngữ Anh Nếp nhăn cho thấy chỗ cười quá nhiều. Mark Twain (Mỹ) Qua quần áo trang sức của người đàn bà thường có thể phát hiện