Tag: Cư xử

Danh ngôn Cư xử 1

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp. Ngày

Danh ngôn Cư xử 2

If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat. Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị. Mark Twain If man could