Rét thì thôi

– Tớ chẳng thấy nhà cậu có buồng tắm. Cậu tắm rửa ở đâu?

– Ra ngoài sông.

– Thế mùa rét thì sao?

Mùa đông thì cũng chỉ vài tháng chứ mấy!