Rất hợp lý

Hai sinh viên gặp nhau: – Thằng Khánh vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mì đến thăm nó nhé! – Cái gì? – Thế đến thăm người ốm người ta thường mang theo những gì? – Thì cam, đường, sữa… – Đấy! Bánh mì mà chấm sữa thì tuyệt! Mà nó thì khối đứa mang sữa tới thăm rồi, mang bánh mì đến là đúng điệu nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *