Phát triển

Sau 3 tháng hè, MR gặp lại AD – MR: Ngày trước tôi hay gọi bà là “Hột mít”, bây giờ nhìn ra ko phải. – AD (mắc cỡ): Vậy bây giờ tôi là gì ? – MR: Ờ…quả mít. – AD: (xách guốc lên)…

Sau 3 tháng hè, MR gặp lại AD
– MR: Ngày trước tôi hay gọi bà là “Hột mít”, bây giờ nhìn ra ko phải.
– AD (mắc cỡ): Vậy bây giờ tôi là gì ?
– MR: Ờ…quả mít.
– AD: (xách guốc lên)…