Phải hỏi mới được

– Có gì đâu mà ngượng, tôi đã bị ngồi tù vì tội lấy tiền mà không hỏi xin đấy!

Cụ già mắng một gã ăn xin:

Khỏe mạnh như anh mà mở miệng xin tiền, không biết ngượng à?

– Có gì đâu mà ngượng, tôi đã bị ngồi tù vì tội lấy tiền mà không hỏi xin đấy!