Ông già và thần chết

Một lần ông già đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, ông cụ kiệt sức, đặt bó củi xuống rồi nói: – Chà, giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không! Thần chết đến và bảo: – Ta đây, lão cần gì nào? Ông già sợ hãi bảo: – Nhấc hộ bó củi lên cho lão.

Một lần ông già đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, ông cụ kiệt sức, đặt bó củi xuống rồi nói: – Chà, giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không! Thần chết đến và bảo: – Ta đây, lão cần gì nào? Ông già sợ hãi bảo: – Nhấc hộ bó củi lên cho lão.