Ông ấy không chọn tôi

– Bà là vợ của nạn nhân?

– Vâng!

– Tại sao bà ép ông ta tự tử?

– Thật tôi không ngờ! Tôi chỉ nói: “Đừng có hòng mà ly dị. Giữa tôi và đầu tàu hoả ông chọn cái nào?”