Nói gì cũng nghe theo

– Em: Anh cho em quả xoài đó rồi sau này anh nói gì em cũng nghe theo! – Anh: Có thật ko ? – Em: Chắc 100% luôn – Anh: Vậy thì xoài đây! Bây giờ, đưa xoài đây! – Em: !?!

– Em: Anh cho em quả xoài đó rồi sau này anh nói gì em cũng nghe theo!
– Anh: Có thật ko ?
– Em: Chắc 100% luôn
– Anh: Vậy thì xoài đây! Bây giờ, đưa xoài đây!
– Em: !?!