Những việc tốt đẹp

– Cô gái reo lên: Ôi, ông thật đáng yêu, bất cứ việc gì ư?

Trong buổi dạ hội, người đàn ông lịch sự nói với một cô gái đang cười toe toét:

– Thấy cô cười, tôi muốn làm những việc tốt đẹp cho cô.

– Cô gái reo lên: Ôi, ông thật đáng yêu, bất cứ việc gì ư?

– Ồ không, chỉ trong lĩnh vực răng miệng thôi, vì tôi là nha sĩ.