=Menu

Nhắc khéo

Anh chồng đi làm về ngạc nhiên khi thấy vợ thắp 18 ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh ga tô lớn. – Hôm nay nhà mình tổ chức sinh nhật cho ai vậy em? – chồng ngạc nhiên. Cô vợ thủng thẳng: – À, nhân dịp cái áo khoác của em bước sang tuổi trưởng thành ấy mà.

0 comments… add one

Leave a Comment