Người sắp xuất hiện

Thầy bói nói với cô gái: “Sắp tới trong đời cô sẽ xuất hiện một người”. – Ôi! Người đó thế nào ạ? – Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 ký rưỡi. – !!!!!

Thầy bói nói với cô gái: “Sắp tới trong đời cô sẽ xuất hiện một người”. – Ôi! Người đó thế nào ạ? – Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 ký rưỡi. – !!!!!