Nằm ở đâu?

– Thì có gì đâu, cậu cứ tô màu khác đè lên thôi.

Một họa sĩ trường phái trừu tượng phàn nàn với bạn:

– Bà khách hào phóng mà tớ vừa vẽ xong lại mò đến đòi đổi màu mắt.

– Thì có gì đâu, cậu cứ tô màu khác đè lên thôi.

– Nhưng tớ không thể nhớ nổi cặp mắt bà ta nằm ở đâu!