Một cuộc trò chuyện

Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Em chỉ có niềm tin của mình thôi.

Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa?

***

Giáo sư: Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không?

Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.

Giáo sư: Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa?

Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa Giáo sư.

Giáo sư: Thế Chúa có tốt không?

Sinh viên: Vâng có chứ.

Giáo sư: Thế Chúa có đầy quyền năng đúng không?

Sinh viên: Vâng.

Giáo sư: Anh trai tôi đã qua đời vì ung thư ngay cả khi anh ấy đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng ta hầu như ai cũng muốn giúp đỡ những người đang trong cơn ốm đau. Nhưng Chúa thì không. Thế thì Chúa tốt ở chỗ nào?

(Cậu sinh viên im lặng.)

 Giáo sư: Cậu đâu trả lời được đúng không? Bắt đầu lại nào cậu trẻ. Chúa có tốt không?

Sinh viên: Thưa có.

Giáo sư: Thế quỷ sa tăng có tốt không?

Sinh viên: Không.

Giáo sư: Thế sa tăng từ đâu mà ra?

Sinh viên: Từ… Chúa…

Giáo sư: Đúng vậy. Ta hỏi nhé, thế giới này có cái ác không?

Sinh viên: Có.

Giáo sư: Thế ai tạo ra cái ác?

(Cậu sinh viên không trả lời.)

Giáo sư: Trên đời này có bệnh tật? Có sự vô đạo đức? Sự thù oán? Xấu xa? Những thứ kinh khủng đó luôn đầy rẫy trên thế giới này đúng không?

Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư.

Giáo sư: Vậy thì ai tạo ra những thứ đó?

(Cậu sinh viên không lên tiếng.)

Giáo sư: Khoa học nói chúng ta có 5 giác quan để nhìn nhận thế giới xung quanh. Vậy cậu nói thử xem, cậu có nhìn thấy Chúa bao giờ chưa?

Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.

Giáo sư: Nói cho mọi người nghe xem cậu có nghe thấy Chúa bao giờ chưa?

Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư.

Giáo sư: Cậu có bao giờ chạm vào Chúa, nếm được Chúa, ngửi được Chúa chưa? Cậu có bao giờ có bất cứ cảm nhận giác quan một cách thực tế về Chúa chưa?

Sinh viên: Chưa, thưa Giáo sư. Em e là chưa.

Giáo sư: Thế mà cậu vẫn tin vào Chúa?

Sinh viên: Vâng.

Giáo sư: Xét theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học cho thấy Chúa không tồn tại? Cậu có gì muốn nói nào?

Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Em chỉ có niềm tin của mình thôi.

Giáo sư:  Đúng thế, “niềm tin”. Đó là một vấn đề lớn của khoa học.

Sinh viên: Thưa Giáo sư, trên đời này có thứ gọi là Nhiệt đúng không?

Giáo sư: … Đúng.

Sinh viên: Vậy có cái thứ gọi là Lạnh không?

Giáo sư: Có.